ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι παρακάτω όροι αποτελούν δέσμευση και υποχρεωτική αποδοχή για τον κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.probet5.com, ιδιοκτησίας της εταιρίας GORDIAN KNOT LTD.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων εκδοχών. Για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους, η www.probet5.com θα ανανεώσει τους όρους.

Το www.probet5.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοχώρου ανά πάσα στιγμή χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει κάποιον νωρίτερα.

Η Gordian Knot LTD είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.probet5.com. Η Gordian Knot LTD έχει έδρα στη Βουλγαρία (Reg. No. 20170927100831) και διεύθυνση 1St Han Kubrat , 4000, Plovdiv.

Το www.probet5.com, είναι ένας ιστοχώρος, που προσφέρει ειδήσεις από τον χώρο του αθλητισμού, κυρίως του ποδοσφαίρου, καθώς επίσης, ενημερώνει τους επισκέπτες για του για το στοίχημα, εμπεριέχοντας τους αγώνες των στοιχημάτων και προγνωστικά αυτών.

Το www.probet5.com απαγορεύει την χρήση του σε άτομα που είναι κάτω των 18 ετών και βάση νόμου χαρακτηρίζονται ανήλικοι και υπογραμμίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών του, προσφέρεται μόνο σε ενήλικες.

Μέσα στον ιστοχώρο www.probet5.com, υπάρχουν ηλεκτρονικές διαφημίσεις – μακέτες (banners), από συνεργαζόμενες με την Gordian Knot LTD, εταιρείες, οι οποίες λειτουργούνε ΝΟΜΙΜΩΣ και οι οποίες περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους.

Το www.probet5.com δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό.

Το www.probet5.com ουδεμία ευθύνη φέρει για υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες που προβάλλονται, στον ιστoχώρο, καθώς ο χρήστης έχει άμεση και αποκλειστική επαφή με την ίδια την εταιρεία.

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου www.probet5.com, συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού και φωτογραφικού υλικού, δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόταση ή συμβουλή είτε παρακίνηση είτε καθοδήγηση για να συμμετέχει οποιοσδήποτε επισκέπτης, και μη ,σε τυχερά παιχνίδια.

Το www.probet5.com δεν εγγυάται στους επισκέπτες του για την εγκυρότητα των εκτιμήσεων και των ειδήσεων και σε καμία περίπτωση δε φέρει καμία ευθύνη για τις επιλογές οποιουδήποτε επισκέπτη-αναγνώστη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.probet5.com είναι αποκλειστικά ενημερωτικές. Οποιαδήποτε χρήση τους για παραβίαση της νομοθεσίας απαγορεύεται ρητά.

Οι υπηρεσίες των διαφημιζόμενων εταιριών απευθύνονται μόνο σε επισκέπτες οι οποίοι μένουν σε χώρες όπου η χρήση τέτοιων υπηρεσιών δεν συνιστά αξιόποινη πράξη.

Το www.probet5.com στη προσπάθεια του να ενισχύσει την διαδραστικότητα του, δίνει την δυνατότητα στους αναγνώστες του να επικοινωνούν και να εκθέτουν την άποψη τους μέσω της γραπτής συνομιλίας ( chat ) που υπάρχει στη δεξιά μεριά της ιστοσελίδας. Σε καμιά περίπτωση τα όσα αναγράφονται στο chat δεν εκπροσωπούν την άποψη του www.probet5.com.
Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Οποιοσδήποτε θίγεται άμεσα ή έμμεσα από σχόλια αναγνωστών μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και θα διαγραφούν άμεσα. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για οποιαδήποτε σχόλια που ενδεχομένως θίγουν κάποιον (έως ότου διαγραφούν) και ζητούμε την κατανόηση του καθώς είναι live chat.
Η εταιρία ιδιοκτησίας και οι συνεργάτες του www.probet5.com αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για αποζημίωση σε περίπτωση έμμεσης ή άμεσης απώλειας ή και μελλοντικής ζημίας, απεναντίας, έχουν οι ίδιοι δικαίωμα ποινικής ή αστικής δίωξης προς τον οποιοδήποτε που θα δυσφημήσει ή θα συκοφαντήσει ή θα παραποιήσει προφορικά το όποιας μορφής περιεχόμενο του www.probet5.com.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση ολική ή μερική, η προώθηση, η αντιγραφή ολική ή μερική, η διασκευή και γενικότερα η χρήση από τον οποιοδήποτε χωρίς πρώτα τη συγκατάθεση (γραπτή) του www.probet5.com.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.probet5.com τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα την νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που μας δηλώνετε, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Το www.probet5.com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του www.probet5.com σε κανένα τρίτο φορέα.

COOKIES

Το www.probet5.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, για την αναγνώριση του επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του αναγνώστη στο περιεχόμενο του www.probet5.com.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας η συσκευή του επισκέπτη – χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.probet5.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγει το ΔΕΝ δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών του www.probet5.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του www.probet5.com και της εταιρίας GORDIAN KNOT LTD.

 

TERMS and CONDITIONS

The terms below are binding and compulsory admission for all visitors of the site www.probet5.com, owned by the company GORDIAN KNOT LTD.

These terms and conditions come into effect from September 1, 2017 and supersede all prior versions. For any change to the terms of the www.probet5.com will renew the terms.

The www.probet5.com reserves the right to modify the terms of use of this website at any time without being obliged to inform someone earlier.

The Gordian Knot LTD is a limited liability company that manages the www.probet5.com Web site. The Gordian Knot LTD is based in Bulgaria (Reg. No. 20170927100831) and Han Kubrat, 1St address 4000, Plovdiv.

The www.probet5.com, is a website that offers news from the world of sport, especially football, as well as inform visitors about the bet, including the struggles of bets and predictions of these.

The www.probet5.com prohibits the use of at persons who are under 18 and basis law characterized minors and stressed that the use of the services, is offered only to adults.

Within the www.probet5.com website, there are online advertisements – mock-ups (banners), by cooperating with the Gordian Knot LTD, companies which work LEGALLY and that contain external links.

The www.probet5.com is not responsible for the content of external links that are in it. The www.probet5.com is not responsible for services provided by companies running on istochwro, as the user has direct and exclusive contact with the company itself. The content of the www.probet5.com website, including advertising and photographic material, cannot be regarded as suggestions or advice or encouragement or guidance for any visitor, and not, in gambling.

The www.probet5.com does not guarantee its guests for the soundness of the estimates and of news and in no case shall bear no responsibility for any visitor-reader options.

The information contained in www.probet5.com is exclusively informative. Any use for violation of legislation is expressly prohibited.

Sponsored companies services directed only to visitors who live in countries where the use of such services does not constitute an offence.

The www.probet5.com in its effort to enhance interactivity, enables its readers to communicate and to expose their viewpoint via chat (chat) on the right side of the website. In any case what appear on the chat does not represent the view of www.probet5.com. Abusive comments will be deleted. Any affected directly or indirectly by Reader comments can contact us and will be deleted immediately. We call in advance sorry for any comments that might offend someone (until deleted) and we ask for understanding as is live chat.

The company ownership and www.probet5.com partners disclaim any liability for compensation in the event of indirect or direct loss or future injury, on the contrary, have the same right to criminal or civil prosecution to anyone who will discredit or will sykofantisei or will skew any orally www.probet5.com content format

Any reproduction, republication, in whole or in part, the promotion, the total or partial copying, adaptation and use by anyone without the consent (written) of www.probet5.com.

PERSONAL DATA

The www.probet5.com observes and applies responsibly privacy legislation. The information that you provide us with, is not disclosed to third parties (except as provided by law to the relevant authorities) and by no means disclosed or exploited.

The www.probet5.com is committed to not make a sale, rent or in any way share personal information of visitors of www.probet5.com to any third party.

COOKIES

The www.probet5.com may use cookies to identify the visitor of some services and pages. The cookies are text files stored on the hard disk of the user and are not aware of any document or file from the computer. Used only to facilitate the reader’s access to the content of www.probet5.com.

IP ADDRESSES

H IP address through which the visitor’s device-the user has access to the Internet and then in www.probet5.com is held for technical reasons and utilized solely for the collection of statistics. This Privacy agreement covers all personal data of visitors that collects does not cover in any case the relationship between the visitor of www.probet5.com and any services that are not subject to scrutiny or and the property of www.probet5.com and GORDIAN KNOT LTD.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top