ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Pro Bet - 5- Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες.

Pro Bet - 5- Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες.

ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχήματος μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α 180).

Έως την εφαρμογή τω διατάξεων αυτών και τη χορήγηση αδειών, η παράγραφος 12 του άρθρου 50 του ίδιου Νόμου, προβλέπει μεταβατική περίοδο λειτουργίας, κατά την οποία εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, έως τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι:

• Κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή χώρας της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και
• Έχουν ενταχθεί στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του Νόμου.

Οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την μεταβατική περίοδο, κατόπιν υπαγωγής τους στο φορολογικό καθεστώς, είναι οι ακόλουθες είκοσι δύο (22).

1. PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL LIMITED
2. DIAMOND LINK LIMITED
3. LUCKY STREAM LIMITED
4. SILVER LINK LIMITED
5. GLB GmbH
6. ONLINE AMUSEMENT SOLUTIONS N.V.
7. ONLINE AMUSEMENT SOLUTIONS LIMITED
8. GM LIMITED (ex GAMBLING MALTA LIMITED)
9. REBELS GAMING LIMITED
10. SPORTING ODDS LIMITED
11. KING MAKER LIMITED
12. PADDY POWER BETFAIR PLC
13. B2B GAMING SERVICES MALTA LIMITED
14. CASHPOINT MALTA LIMITED
15. AS IMG KAZIINOD
16. MAGIC SERVICES LIMITED
17. STS SPORTWETTWN GmbH
18. DOMS HOLDINGS LIMITED (STATUSBET LIMITED)
19. LOGFLEX LIMITED
20. DOMS CARS UK LIMITED (LEXGAMING LIMITED)
21. LOVE 2 CELEBRATE LIMITED (UNIBET LIMITED)
22. MERIDIAN GAMING LIMITED

Με την αριθμό ΠΡΠ11222211116 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. η εταιρία ELDORADO SPORTWETTEN GmbH, συμπεριλήφθηκε στην 13η έκδοση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παροχών τυχερών παιγνίων (Blacklist) της Ε.Ε.Ε.Π., δεδομένου ότι παρείχε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω των ιστοτόπων 1×2-bet.gr και 1×2-bet.eu, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.

Επίσης, η εταιρία YEZ GAMING LTD με την με αριθμό 237/4/22.12.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., συμπεριλήφθηκε στην 15η έκδοση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Blacklist) της Ε.Ε.Ε.Π., δεδομένου ότι παρείχε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω των ιστοτόπων www.yezgaming.gr , www.livebet4u.com και www.directslot.com κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.

ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ – BLACK LIST

Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Blacklist), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπομένων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή.

Προκειμένου για μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, στον κατάλογο (Blacklist) εγγράφονται τα ονόματα χώρου (domain names) ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocols) των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και μετόχους τους, καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα.

Κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Blacklist), έκδοση 18η (ΠΡΠ05446110517/11.05.2017) υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡΠ05446110517/11.05.2017 απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
Κατεβάστε την λίστα σε μορφή αρχείου excel από εδώ. Probet5 gr - Excel file download icon.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π,

https://www.gamingcommission.gov.gr

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top